cach-lam-xe-dap-dien-chay-nhanh-hon-3

Những vật không cần thiết có thể loại bỏ đi để giảm bớt trọng lượng của xe khi di chuyển. Việc trang bị quá nhiều sẽ tạo ra một lực cản nhất định, góp phần làm hao tốn điện năng.

Những vật không cần thiết có thể loại bỏ đi để giảm bớt trọng lượng của xe khi di chuyển. Việc trang bị quá nhiều sẽ tạo ra một lực cản nhất định, góp phần làm hao tốn điện năng.

Những vật không cần thiết có thể loại bỏ đi để giảm bớt trọng lượng của xe khi di chuyển. Việc trang bị quá nhiều sẽ tạo ra một lực cản nhất định, góp phần làm hao tốn điện năng.

Trả lời