nhung-loi-thuong-gap-tren-xe-may-dien-2

Kiểm tra Jack cắm kết nối bình điện có thể bị đứt hoặc tuột, hỏng hóc khiến xe máy điện bị mất nguồn, tắt máy. Nên thay thế nếu có tình trạng cháy nổ jack cắm.

Kiểm tra Jack cắm kết nối bình điện có thể bị đứt hoặc tuột, hỏng hóc khiến xe máy điện bị mất nguồn, tắt máy. Nên thay thế nếu có tình trạng cháy nổ jack cắm.

Kiểm tra Jack cắm kết nối bình điện có thể bị đứt hoặc tuột, hỏng hóc khiến xe máy điện bị mất nguồn, tắt máy. Nên thay thế nếu có tình trạng cháy nổ jack cắm.

Trả lời