nhung-loi-thuong-gap-tren-xe-may-dien-3

Aptomat có thể bị nhảy do quá tải về nguồn điện hoặc không ổn định nhằm tránh gây ra tắc nghẽn mạch, cháy nổ. Kiểm tra và bật lại sau khi các thiết bị và nguồn điện đã ổn định.

Aptomat có thể bị nhảy do quá tải về nguồn điện hoặc không ổn định nhằm tránh gây ra tắc nghẽn mạch, cháy nổ. Kiểm tra và bật lại sau khi các thiết bị và nguồn điện đã ổn định.

Aptomat có thể bị nhảy do quá tải về nguồn điện hoặc không ổn định nhằm tránh gây ra tắc nghẽn mạch, cháy nổ. Kiểm tra và bật lại sau khi các thiết bị và nguồn điện đã ổn định.

Trả lời