nhung-loi-thuong-gap-tren-xe-may-dien-4

Tránh hoặc hạn chế sử dụng xe máy điện trong thời tiết mưa gió, ngập nước. Việc xe tiếp xúc với nước nhiều rất dễ bị ngấm vào các bộ phận của xe, gây ra chập mạch, cháy nổ.

Tránh hoặc hạn chế sử dụng xe máy điện trong thời tiết mưa gió, ngập nước. Việc xe tiếp xúc với nước nhiều rất dễ bị ngấm vào các bộ phận của xe, gây ra chập mạch, cháy nổ.

Tránh hoặc hạn chế sử dụng xe máy điện trong thời tiết mưa gió, ngập nước. Việc xe tiếp xúc với nước nhiều rất dễ bị ngấm vào các bộ phận của xe, gây ra chập mạch, cháy nổ.

Trả lời