nhung-loi-thuong-gap-tren-xe-may-dien-5

IC thường xuyên được kiểm tra, nhất là sau khi đi mưa. Việc bị thấm nước có thể khiến thiết bị hư hỏng. Ngoài ra nguồn điện không ổn định, ắc quy hư hay sạc quá tải, cũng là những nguyên nhân dẫn đến hư hỏng IC điều tốc.

IC thường xuyên được kiểm tra, nhất là sau khi đi mưa. Việc bị thấm nước có thể khiến thiết bị hư hỏng. Ngoài ra nguồn điện không ổn định, ắc quy hư hay sạc quá tải, cũng là những nguyên nhân dẫn đến hư hỏng IC điều tốc.

IC thường xuyên được kiểm tra, nhất là sau khi đi mưa. Việc bị thấm nước có thể khiến thiết bị hư hỏng. Ngoài ra nguồn điện không ổn định, ắc quy hư hay sạc quá tải, cũng là những nguyên nhân dẫn đến hư hỏng IC điều tốc.

Trả lời