Rin Rin – Mascot của Phố Xe Điện

Giới thiệu Mascot chính thức của Phố Xe Điện – Rin Rin:

Một số biểu cảm đặc biệt:

Rin Rin rất mong được đồng hành cùng các bạn bên cạnh Phố Xe Điện.

Trả lời

Phone
showroom